Zawady położone są na Jurze
Częstochowsko-Wieluńskiej. To historyczna
kraina pełna pamiątek.
Zamki. W okolicy znajdują się ruiny warowni
w Krzepicach i Dankowie zbudowanych jako
basteje forteczne. ( ok. 15 km).
Zabytki. Warte zobaczenia są również
pamiątki po mieszkjających licznie w
Małopolsce do lat 40-tych XX w. Żydach.
Wśród nich ruiny bożnicy w Krzepicach oraz
unikalny na skalę światową kirkut z kilkuset
żeliwnymi nagrobkami (macewami). W
Krzepicach znajduje się także prywatne
muzeum Braci Chmielarskich mające w
swym zbiorze wiele interesujących
przedmiotów.
W
Kłobucku działa izba poświęcona Janowi
Długoszowi - tutejszemu kanonikowi i
kronikarzowi królów polskich.
W
Popowie ( 500 m) zabytkowy kościół pw
Józefa Robotnika. W
Wąsoszu (5 km) na
cmentarzu pomnik poświęcony powstańcom
1863 roku. W pobliżu, na wzgórzach Kalwaria
Wąsoska, której arcb. S. Nowak poświęcił
monografię.


 

II Wojna Światowa. W pobliżu Zawad
znajduje się wieś
Mokra. W pierwszych
dniach września 1939 nroku żołnierze
Wołyńskjiej Brygady Kawalerii stawili tu opór
hitlerowcom. W bitwie, która orzeszła do
historii, zniszczyli ponad 100 pojazdów
niemieckich. Wspieray ich w boju polskie
pociągi pancerne: ,,Śmiały" i ,,Piłsudczyk". W
okolicach dworca Miedzno (założonego w
latach 30-tych XX w.   przez Towarzystwo
Polsko-Francuskiej Kolei) stanowiska
ogniowe miały polskie jednostki.
Przyroda. W okolicach znajduje się
Załęczański Park Krajobrozowy. Poza nim
kilka rezerwatów z niezwykle interesującymi
pomnikami przyrody -  jaskinie. W jednej z
nich - Szachownicy jedno z największych na
jurze zimowisko nietoperzy. W Wąsoszu
przełom Warty. Okolice uważane są za raj
ornitologiczny. Występuje tu wiele gatunków
ptaków rzadko spotykanych w Polsce: kruk,
zimorodek, bocian czarny czy dzięcioł czarny.
W 2007 roku sensację wzbudził pelikan, który
przywędrował  znad Balatonu.
Poza ptakami nie trudno spotkać tu borsuka,
bobra, wydrę, łosia, lisa czy dzika. Zdaniem
przyrodników tędy przebiega tzw. połudnowa
trasa wędrówki wilków.

 

 

Ośrodek Wypoczynkowy ,,Niedźwiadek"

Zawady nad Liswartą ul. Piwna 14 ,
tel. 665-948-708
>>> mapa google <<<